عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg