عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد
تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg