عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

آدمهای خوب،آدمهای بد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

axneveshteh


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی
تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تیکه های خاص


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg