عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..
مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-