عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم
این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دوستت دارم را با من بسیار بگو!
دوستت دارم را با من بسیار بگو!


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرکسی گفت دوستت دارم، بگو دستاتو از زیر در نشون بده
هرکسی گفت دوستت دارم، بگو دستاتو از زیر در نشون بده


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg