عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

ترانه گرافی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته رویا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد
تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند
واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود عکس نوشته عاشقانه
دانلود عکس نوشته عاشقانه


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش
جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری، شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است
مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،
اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری،
شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

از همه ی آدمهای بدی که در  زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم
از همه ی آدمهای بدی که در زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

آن شب که لبانت را چشیدم
آن شب که لبانت را چشیدم طعم سیگار میداد
من نیز عاشق سیگار شدم
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود زیباترین عکس ها و عکس نوشته ها
دانلود زیباترین عکس ها و عکس نوشته ها


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg