عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست
گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود عکس نوشته عاشقانه
دانلود عکس نوشته عاشقانه


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی
خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم
این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو
هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش
جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

از همه ی آدمهای بدی که در  زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم
از همه ی آدمهای بدی که در زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

آن شب که لبانت را چشیدم
آن شب که لبانت را چشیدم طعم سیگار میداد
من نیز عاشق سیگار شدم
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرکسی گفت دوستت دارم، بگو دستاتو از زیر در نشون بده
هرکسی گفت دوستت دارم، بگو دستاتو از زیر در نشون بده


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود زیباترین عکس ها و عکس نوشته ها
دانلود زیباترین عکس ها و عکس نوشته ها


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس زیبا