عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


عکس نوشته فاضل نظری

چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته فاضل نظری

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس زیبا

خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی
خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
نوشته های زیبا

زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..
زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
نوشته های زیبا

مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..
مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
نوشته های زیبا

این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم
این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته های زیبا

هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو
هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
نوشته های زیبا

جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش
جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
نوشته های زیبا

مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری، شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است
مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،
اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری،
شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته های زیبا

ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته های عاشقانه

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته عاشقانه

در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته عاشقانه

دوستت دارم را با من بسیار بگو!
دوستت دارم را با من بسیار بگو!


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس جدید

از همه ی آدمهای بدی که در  زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم
از همه ی آدمهای بدی که در زندگی ام بوده اند سپاسگذارم,امها دقیقا به من نشان داده اند چه کسی نباید باشم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس زیبا

همیشه منتظر حمله احتمالیه کسی باش که خیلی بهش محبت کردی
همیشه منتظر حمله احتمالیه کسی باش که خیلی بهش محبت کردی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
عکس نوشته تنهایی

آن شب که لبانت را چشیدم
آن شب که لبانت را چشیدم طعم سیگار میداد
من نیز عاشق سیگار شدم
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg

مشاهده پست‌های بیشتر