عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم
این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو
هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش
جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری، شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است
مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،
اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری،
شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دوستت دارم را با من بسیار بگو!
دوستت دارم را با من بسیار بگو!


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر