عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

دانلود عکس نوشته عاشقانه
دانلود عکس نوشته عاشقانه


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی
خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..
زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..
مرا از یاد برد آخر ولی من.. بجز او عالمی را بردم از یاد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم
این روزها آدمها انگار به دست هم پیر می شوند نه به پای هم


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو
هرگز مانند عقاب، به شکار حشره نرو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش
جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بی کنکاش


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری، شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است
مادربزرگ میگفت:قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری،
اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگ تری،
شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیر تر است--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
ای کاش نگاهت زیرنویس داشت
--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر