عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا،عکس نوشته های عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی و عکس نوشته های رمانتیک.


-

عکس نوشته رویا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

عکس نوشته زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

گذشته


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد
تو ماه بودی و بوسیدنت نمیدانی...چه ساده داشت مرا قد بلند میکرد


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

مراقب فاصله ها باشید


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند
واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست
گاهی دلم میگیرد از کلامی. از اشاره ای. همیشه هر چه از دوست میرسد نیکو نیست


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دانلود عکس نوشته عاشقانه
دانلود عکس نوشته عاشقانه


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

نوشته های زیبا


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. احمد شاملو


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن
چه شوری بهتر از برخورد برق چشمها باهم/ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است
کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من... آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی
خبرت خرابتر کرد، جراحتِ جدایی


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-

زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..
زمان آم ها را دگرگون میکند؛ اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می دارد..


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر